Vrouwen binnen de techniek zijn schaars, maar hard nodig

Vrouwen binnen de techniek zijn schaars, maar hard nodig

Het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt neemt sterk toe. Echter blijkt dat slechts 17 procent van de vrouwen die een technische opleiding afgerond hebben, daadwerkelijk een baan in de techniek vindt.

“De technische sector verliest veel vrouwen bij de overstap van studie naar werk”, aldus Cocky Booij, directeur van VHTO. Dit verlies is binnen veel technische bedrijven mede te wijten aan de heersende ‘mannencultuur’. Het is een feit dat vooral mannen de technische functies bekleden, wat averechts kan werken wat betreft de toenemende interesse vanuit vrouwen. Daarnaast is het werken in deeltijd vaak onmogelijk. Volgens de statistieken van het CBS hechten vooral jonge vrouwen (onder de 25 jaar oud) waarde aan het werken in deeltijd, aangezien 63% van deze groep vrouwen in deeltijd werkt, tegenover 30% van de mannen. Echter spelen vooral grote bedrijven wel degelijk in op de wens omtrent flexibele werktijden. Vooral bedrijven die inzien dat divers samengestelde teams beter functioneren zijn bereid te investeren in het verhogen van het vrouwengehalte op de werkvloer.

VHTO, een landelijk expertisebureau voor vrouwen in de techniek, benadrukt dat het belangrijk is dat er vrouwelijke rolmodellen zijn op de werkvloer. Wanneer een bedrijf een vrouw in de sollicitatiecommissie heeft, laat dit bijvoorbeeld al zien dat een werkgever vrouwen niet als uitzondering ziet. Vrouwen zijn voor ieder team een goede aanvulling. Van de 17 procent van vrouwen die een baan in de techniek hebben, blijkt dat dit veelal functies betreft die zelfs buiten de technische sector liggen. Slechts 11 procent werkt in de bouw, ICT, metaal of industrie. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Dit percentage kan absoluut toenemen. Ben jij een vrouw en ligt jouw interesse binnen de techniek of de bouw? Schroom niet en solliciteer direct!
Bron: Trouw
Publicatiedatum: 26 maart 2019