Steeds meer technische powervrouwen

Steeds meer technische powervrouwen

Zebrapaden vol met mensen, de reistijd naar je werk neemt toe. Dat kan maar één ding betekenen: de scholen zijn weer begonnen! Wist je dat steeds meer vrouwen een schooltas inruilen voor een gereedschapskist? Volgens het CBS kiezen de afgelopen twee jaar steeds meer vrouwen voor een opleiding binnen de techniek.

Er heerst een groot tekort op de technische arbeidsmarkt. Dit nieuws heeft ook steeds meer vrouwen bereikt. Vrouwen die voor een technische opleiding kiezen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Zo neemt het imago dat techniek ‘alleen voor mannen’ is af. Of toch niet?

Binnen de techniek heerst nog steeds een mannencultuur. Technische bedrijven verkiezen sneller een man boven een vrouw. ‘Daar valt nog iets te winnen’, zegt het VHTO (landelijk expertisebureau vrouwen en techniek). ‘Men denkt al snel dat het fysiek te zwaar is voor een vrouw, maar ik denk dat wij vrouwen daarin onderschatten. Daarnaast gaat steeds meer werk digitaal of via robots, wat drempelverlagend kan zijn.’

Voor veel bedrijven kan een technische vrouw een toevoeging zijn. Ze hebben namelijk een andere kijk op het werk en kunnen beter plannen. Wanneer er vrouwen aan een team worden toegevoegd zorgt dit vaak voor betere werkomstandigheden en een betere sfeer op de werkvloer.

Bron: VHTO

Publicatiedatum: 04 september 2018