Recruitmenttrends 2022: wat hebben we gezien?

Recruitmenttrends 2022: wat hebben we gezien?

We zijn de helft van het jaar gepasseerd. Dat is een mooi moment om te checken of de trends die aan het begin van het jaar zijn voorspeld, zijn uitgekomen. Het is binnen de recruitment belangrijk om de hoogte te zijn van de trends. Op die manier kan je anticiperen en inspelen op de markt. Het recruitmentlandschap verandert continu en het is belangrijk om hier flexibel mee om te gaan.

De meest voorkomende trends:
1. Een uitmuntende candidate experience
De huidige markt is zo ingestoken dat werkzoekenden momenteel in control zijn. Mensen die goed zijn in hun werk, weten dat zij aan de macht zijn in het spel dat werk zoeken heet. Wanneer een aanbieding niet voldoet aan hun vooraf gestelde eisen, kunnen ze makkelijker nee zeggen. De candidate experience draagt voor een groot deel bij aan de keuze van een kandidaat. Dit is nog steeds een belangrijk onderdeel van het recruitmentproces.

Gepersonaliseerde communicatie met kandidaten is hierin essentieel. Ook zij zien wanneer een mail naar generiek en voor iedereen is, of persoonlijk aan en gericht. Dat is niet ten goede voor je employer brand. Een belangrijk onderdeel van de candidate experience is dat kandidaten graag op de hoogte blijven van de stand van zaken. De candidate journey duurt ook enige tijd en stopt niet bij het tekenen van het contract. Een echte candidate journey stopt pas wanneer iemand is ingewerkt en onderdeel is van het bedrijf.

2. Hybride werken
Door COVID zijn de meesten gewend aan het thuiswerken, of in ieder geval de afwisseling van thuiswerken. Velen die een kantoorbaan hebben, willen dan ook graag hybride werken. Meer flexibiliteit en vrijheid bij het indelen van het werk. Dit betekent dat een werkgever ook vertrouwen dient te hebben in haar werknemers. Vertrouwen is de basis van een hybride werkomgeving. Kandidaten verwachten dat er een duidelijk thuiswerkbeleid aanwezig is. Denk aan vergoedingen, thuiswerkpercentage, verwachtingen en verplichtingen. Vage regels zijn hierin niet wenselijk.

3. Soft skills worden steeds belangrijker
Uit onderzoek blijkt dat soft skills steeds belangrijker worden en dat dit tijdens het recruitmentproces meer aandacht verdient. Het is voor recruiters zeer lastig om deze vaardigheden goed te identificeren. Denk hierbij aan vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, flexibiliteit en time management. Daarom is het nodig om het beoordelingsproces te vernieuwen, waarbij de nadruk moet liggen op soft skills naast de zogeheten hard skills. Recruiters kunnen zich meer focussen op het gedrag van de sollicitant, ethische dilemma's, woordkeuze, lichaamstaal en andere gelijke factoren. Hard skills zijn immers goed aan te leren, de soft skills zijn onderdeel van iemands persoonlijkheid en niet aan te leren.

4. Referral marketing
Referral marketing houdt in dat je via je eigen netwerk of het netwerk van je werknemers, nieuwe medewerkers kan werven. Wanneer je eigen medewerkers fungeren als ambassadeurs van jouw organisatie, kan je op een relatief goedkope manier mensen binnenhalen. Veel werkgevers hanteren ook een aanbrengbonus om dit nog meer te stimuleren. Dit is een win-win situatie. Je haalt nieuwe medewerkers binnen en geeft waardering aan diegenen die moeite hebben gedaan voor de organisatie.

5. Candidate en data-driven recruitment
Zoals eerder gezegd hebben op de huidige arbeidsmarkt de kandidaten de macht in handen. Van belang is dat het recruitmentproces zo efficiënt en meetbaar mogelijk is ingericht. Wanneer software een stuk van jouw recruitmentproces overneemt, is het belangrijk om de data goed bij te houden. Van die data kan je leren en op basis van die bevindingen efficiënter werken. Vervolgens krijg je hier ook meer inzicht in en kan je proactief te werk gaan.

6. Focus op behoud
Het behoud van personeel en de ‘’achterdeur’’ dichthouden blijft lastig. Vooral met de grote hoeveelheid aan banen die momenteel beschikbaar zijn. Werkzoekenden hebben zoveel keuze, dat ze voor elke euro meer weg kunnen gaan. Het is belangrijk om meer te zijn dan een werkgever die betaald (dat doet een ander ook). Zorg ervoor dat personeel bij jou wil blijven werken, voor jou! Meer focussen op ontwikkelingsmogelijkheden, aandacht en waardering voor het werk dat ze verrichten. Wanneer je dit op de juiste manier doet, blijven je werknemers loyaal aan de organisatie.

Publicatiedatum: 18 juli 2022