Is mbo het nieuwe hbo?

Is mbo het nieuwe hbo?

‘Doorstuderen, daar bereik je veel meer mee?!’ Of toch niet? Het marktaandeel van mbo-vacatures is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen, terwijl het marktaandeel van hoger opgeleiden flink daalt. 

Er is een duidelijke verschuiving op de arbeidsmarkt. Waar tien jaar geleden flink werd gestimuleerd om door te studeren, daalt de vraag naar hbo’ers en wo’ers. Dit laat eveneens zien hoe groot de krapte op de arbeidsmarkt is. Vooral in de sectoren als industrie, techniek en logistiek blijft de vraag naar vakmensen met mbo-niveau hoog. 

Door het verplichte leensysteem wordt doorstuderen minder aantrekkelijk. Daarom verwacht men dat studenten die afstuderen op het mbo minder snel zullen doorstromen naar het hbo.

Bron: Jobdigger

Publicatiedatum: 27 september 2018