Inclusie op de arbeidsmarkt: de tijd voor verandering is nu

inclusief-werven

De cijfers spreken boekdelen. Een recent onderzoek door Pro Contact onder 300 Nederlandse ondernemers en managers laat zien dat de meerderheid stellig gelooft in gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Echter, bij nader onderzoek blijkt die gelijkheid ver te zoeken. Bijna 1 op de 5 werkgevers erkent dat ze alleen in uitzonderlijke gevallen bereid zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Deze afstand tot de arbeidsmarkt omvat een breed scala aan situaties: van statushouders en personen met een fysieke beperking tot mensen met financiële problemen, 50- of 60-plussers, personen met een trauma, autisme, ex-gedetineerden, herstellende burn-outpatiënten, alleenstaande ouders, langdurig werklozen en arbeidsmigranten. Helaas lijken organisaties terughoudend om deze groepen een eerlijke kans te geven, zelfs in een krappe arbeidsmarkt.

Ondanks het feit dat werkgevers in deze tijden minder keuzemogelijkheden hebben, blijven ze streven naar de perfecte kandidaat. Er is nog ontzettend veel te winnen aangezien sommige werkgevers zelfs minder bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen in vergelijking met vorig jaar. Dit terwijl inclusiviteit steeds prominenter wordt op de maatschappelijke agenda.

Werkgevers moeten hun best doen om de kwaliteiten van deze kandidaten te erkennen. Werkgevers die wel met deze groep samenwerken zijn juist tevreden over hun prestaties. Meer dan de helft van hen geeft zelfs aan (zeer) positief te zijn. Van degenen die negatieve ervaringen hebben, wijst twee derde (67%) op het feit dat deze negativiteit voornamelijk te wijten is aan een langere uitvoeringstijd van taken.

Er is eerder een "inclusietekort" dan om een personeelstekort. Werkgevers zijn onvoldoende bereid om te werken met mensen die niet volledig voldoen aan de bekende norm. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben daardoor geen toegang tot de arbeidsmarkt, terwijl ze wel de capaciteit en de wens hebben om bij te dragen.

Het is tijd voor verandering en actie. Het huidige systeem met de strikte budgetten, regels en voorschriften is niet effectief om mensen daadwerkelijk te helpen. Er dient meer ruimte en flexibiliteit te komen in het systeem, zodat mensen daadwerkelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt op basis van hun vaardigheden en capaciteiten.

Kortom…

Uit de cijfers blijkt dat momenteel meer dan een miljoen Nederlanders geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, ondanks de aanhoudende krapte. Verbeterde regelgeving en nieuwe kansen, zoals basisbanen, kunnen een verschil maken. Maar de verantwoordelijkheid ligt grotendeels ook bij het bedrijfsleven. Onderzoek toont aan dat bedrijven die inclusie hoog in het vaandel hebben staan, niet alleen beter presteren, maar ook een positievere toekomstverwachting hebben.

De tijd is aangebroken om verder te kijken dan traditionele normen en het systeem aan te passen zodat het voor iedereen mogelijk is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Inspirerende initiatieven laten zien dat zelfs zonder diploma mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waardevolle bijdragen kunnen leveren. Het is tijd om inclusief denken en hierop te acteren waarbij talent en motivatie worden erkend en iedereen de kans krijgt om te schitteren.


Bron: Werf&

Publicatiedatum: 14 augustus 2023