Afstand tot de arbeidsmarkt: denk in mogelijkheden

afstand-tot-de-arbeidsmarkt

Mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn personen die door verschillende factoren moeite hebben om een betaalde baan te vinden en te behouden. Het gaat hierbij om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, een taalachterstand, een laag opleidingsniveau of mensen die langdurig werkloos zijn. Dit geldt ook voor de techniek en bouw sector. Toch zijn er ook mogelijkheden voor deze groep mensen om aan de slag te gaan in deze branche.

Vaak hebben deze mensen extra begeleiding of ondersteuning nodig om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen, trainingen, coaching of aanpassingen op de werkplek. Het doel hiervan is om deze mensen te helpen bij het vinden en behouden van een baan, zodat zij hun talenten kunnen benutten en kunnen participeren in de maatschappij.

In de techniek en bouw is er een tekort aan gekwalificeerd personeel, waardoor er juist kansen zijn voor mensen die graag aan de slag willen in deze branche. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan functies als monteur, timmerman, installateur of tegelzetter. Om deze functies te kunnen vervullen, is het belangrijk om de benodigde vaardigheden en kennis op te doen. Dit kan bijvoorbeeld via speciale opleidingen en trainingen. Het is wel belangrijk om rekening te houden met eventuele fysieke beperkingen van de persoon en hier aangepast werk voor te bieden. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van hulpmiddelen om het werk lichter te maken.

Het hebben van afstand tot de arbeidsmarkt kan verschillende oorzaken hebben aan de werkgeverzijde. Zo kan er sprake zijn van discriminatie, gebrek aan kennis of begrip bij werkgevers. Het is belangrijk om deze oorzaken aan te pakken, zodat ook mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt een gelijke kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Wat kan je wél doen?

Gelukkig zijn er verschillende initiatieven en organisaties die zich inzetten voor deze groep mensen. Zo zijn er re-integratietrajecten, jobcoaches en werkgevers die zich specifiek richten op het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze initiatieven wordt de drempel om aan het werk te gaan verlaagd en krijgen deze mensen een betere kans op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat iedereen talenten en vaardigheden heeft die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het is daarom zaak om te kijken naar wat iemand wél kan en hoe deze kwaliteiten het beste benut kunnen worden. Door te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen, kunnen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en hun eigen leven verbeteren.

Naast de mogelijkheden binnen de techniek en bouw sector, is het ook belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden om deze groep mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begeleiding en coaching op het gebied van sollicitatievaardigheden en werknemersvaardigheden. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, bijvoorbeeld door subsidies of andere financiële ondersteuning.

Al met al zijn er zeker mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan in de techniek en bouw sector. Het is echter wel belangrijk om aandacht te besteden aan de benodigde vaardigheden en kennis, alsmede aan eventuele beperkingen van de persoon. Door deze groep mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk, kan er gezorgd worden voor een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.

Publicatiedatum: 14 mei 2023