Veilig werken in de bouw: waar moet je op letten?

Veilig werken in de bouw: waar moet je op letten?

Werk jij in de bouw? Of ben je op zoek naar een baan in de bouw? Dan is dit waar je op moet letten! Veiligheid in de bouw is van groot belang. Het werken op een bouwplaats brengt veel risico's met zich mee, maar met de juiste maatregelen kunnen ongevallen en gezondheidsproblemen worden voorkomen. In deze blog bespreken we de belangrijkste aspecten van veiligheid in de bouw en geven we praktische tips om een veilige bouwplaats te waarborgen. 

Waarom is veiligheid in de bouw belangrijk?

In de bouwsector zijn de risico's groot. Valpartijen, vallende objecten, en blootstelling aan schadelijke stoffen zijn slechts enkele voorbeelden van gevaren die bouwvakkers dagelijks tegenkomen. Het is daarom essentieel dat bouwbedrijven strikte veiligheidsvoorschriften volgen en hun medewerkers voorzien van hun persoonlijke beschermingsmiddelen, ook wel PBM's genoemd. 

Belangrijke preventiemaatregelen voor een veilige bouwplaats

1. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op

Een goede RI&E is de basis van een veilige bouwplaats. Identificeer alle mogelijke gevaren en stel een plan op om deze risico's te minimaliseren. Dit document moet regelmatig worden bijgewerkt en besproken met het personeel. 

2. Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

PBM's zijn een cruciaal onderdeel voor de veiligheid van de werknemers. Denk hierbij aan: 

  • Hoofdbescherming: Het dragen van veiligheidshelmen is verplicht op elke bouwplaats.
  • Oogbescherming: Veiligheidsbrillen of gelaatsmaskers zijn essentieel bij werkzaamheden zoals lassen of hakken.
  • Gehoorbescherming: Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB moeten gehoorbeschermers zoals oorkappen of oordoppen worden gedragen.
  • Adembescherming: Bij blootstelling aan stof, rook, nevel, gassen of dampen zijn stof- of dampmaskers noodzakelijk.
  • Voetbescherming: Veiligheidsschoenen met antislipzolen en stalen neuzen zijn onmisbaar en van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van jou als werknemer in de bouw.
  • Handbescherming: Als bouwvakker ben je veel bezig met je handen. Handschoenen zijn essentieel en beschermen tegen snijwonden, verbranding en andere verwondingen.
  • Valbescherming: Bij werken in de bouw zoek je hoogtes op. Het is belangrijk dat er veilig gewerkt wordt op een hoogwerker. Bij werken op hoogte zijn valbeschermingsproducten zoals harnassen en lijnen verplicht.

3. Veiligheidscursussen en -certificaten

Zorg ervoor dat al het personeel een veiligheidscursus bouw volgt en in het bezit is van een geldig certificaat Veilig werken. Het is bij werkzaamheden in de bouw verplicht om een VCA-certificaat te hebben. De afkorting VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Deze cursussen leren werknemers hoe ze veilig moeten werken en welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen. 

4. Regelmatige controles en inspecties

Het is niet voldoende om alleen veiligheidsmaatregelen op papier te hebben. Regelmatige controles en inspecties zijn nodig om te verzekeren dat de voorschriften worden nageleefd. Een veiligheidsladder bouw kan helpen om de veiligheidsniveaus continu te verbeteren.

5. Goede communicatie en training

Zorg ervoor dat alle werknemers goed geïnformeerd zijn over de veiligheidsvoorschriften en regelmatig trainingen krijgen. Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van het dagelijks werkoverleg. 

Verzekeringen en juridische verplichtingen

Verzekeringen voor bouwbedrijven

Bouwbedrijven moeten goed verzekerd zijn om de financiële risico's van ongevallen op de bouwplaats te dekken. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering, verzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bouwondernemers. Deze verzekeringen bieden bescherming tegen claims en inkomstenverlies. 

Arbeidsinspectie en boetes

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De arbeidsinsepctie controleert of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Bij overtredingen kunnen er boetes worden opgelegd. Zorg daarom dat je altijd voldoet aan de Arbowet en de Arbocatalogus voor de bouw. 

Toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een kortoverleg, vaak in de vorm van een presentatie, waarin verschillende aspecten van veilig werken worden besproken. De onderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn en enkele voorbeelden zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het gebruik van gereedschappen, werken op hoogte of het melden van ongevallen en/of onveilige situaties. Tijdens de toolboxmeeting wordt informatie gegeven over het herkennen van gevaren en hoe je jezelf kunt beschermen tegen gevaren. Ook bespreek je hoe de veiligheid verbeterd kan worden. 

Is een toolboxmeeting verplicht?

Het regelmatig houden van een toolboxmeeting is verplicht. Hoeveel toolboxen per jaar verplicht zijn, hangt af van de VCA-certificering van jouw bedrijf. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven zijn minimaal vier toolboxmeetings per jaar verplicht. Globaal gezien worden deze dus elk kwartaal gehouden.

Veilig werken in de bouw is noodzaak

Veilig werken in de bouw is geen optie, maar een noodzaak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Door het naleven van de veiligheidsvoorschriften, het dragen van de juiste PBM's en het volgen van veiligheidscursussen kan een veilige werkomgeving worden gecreëerd. Investeer in de veiligheid van je personeel, want een veilige bouwplaats is een productieve bouwplaats waar jij thuis hoort! 

Benieuwd naar onze openstaande bouw vacatures? Bekijk ze hier!


Publicatiedatum: 05 juli 2024