Krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen

Krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen

Het zal niemand ontgaan zijn dat het tekort aan bouwpersoneel al enkele jaren toeneemt. Het aantal aangeboden vacatures neemt verder toe terwijl het aanbod aan arbeidskrachten achterblijft. Hierdoor neemt de kloof die een aantal jaren geleden is ontstaan alleen maar toe. Nu we al bijna twee maanden in 2019 leven is het tijd voor een terugblik op het laatste kwartaal van 2018!

Dit levert een aantal interessante inzichten op. Het laatste kwartaal 2018 telde maar liefst 17.200 openstaande vacatures – een record! In het derde kwartaal waren dit er nog 16.400 vacatures, een duidelijk verschil.

Hoe verstaat deze situatie zich tot de economische crisis? Vlak voor de crisis waren er 17.700 functies beschikbaar in de bouw, terwijl dit aantal in het hoogtepunt van de crisis in 2013 maar 2.800 bedroeg. Het ziet ernaar uit dat het aantal vacatures tegenwoordig vrijwel gelijk is aan het jaar voor de crisis. Naar verwachting zal de personeelshonger de komende jaren alleen maar blijven toenemen.

Bron: Cobouw

Publicatiedatum: 19 februari 2019