Dé trends in de sector bouw 2019

Dé trends in de sector bouw 2019

De sector bouw is groeiende waardoor er op allerlei verschillende vlakken trends plaatsvinden, mede te danken aan het grote aantal technische ontwikkelingen in Nederland. Wij hebben de belangrijkste trends in de bouwsector hieronder op een rijtje gezet:

1. Groei in de bouw zet door
Naar verwachting zal de bouwsector dit jaar met 3,5% toenemen. Dit is een minder sterke groei dan de afgelopen jaren lieten zien, maar desalniettemin zeer positief. Vooral in de utiliteitsbouw en de infrasector trekt de productie aan.

2. Veilig werken
Bouwbedrijven besteden steeds meer aandacht aan het welzijn van haar medewerkers. Hierbij is niet alleen de veiligheid van hetgeen dat gebouwd wordt belangrijk, maar gaat het vooral om een veilige productiewijze waar de medewerker centraal staat.

3. Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt ook in de bouw een steeds belangrijker thema. Het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en andere energie-reducerende systemen komt steeds vaker voor. Programma’s als ‘De Stroomversnelling’ en ‘The Green Deal’ stimuleren deze verduurzaming.

4. Nieuwe technologieën: 3D-printen en Virtual Reality
Het gebruik van 3D-printers zorgt ervoor dat er minder materiaal en afval nodig is. Het gaat daarnaast sneller dan traditioneel bouwen én het is goedkoper. Momenteel wordt deze techniek voornamelijk ingezet voor de fabricage van kleinere onderdelen. Het grote voordeel is dan ook de precisie en efficiëntie in materiaalgebruik.

Andere innovaties zijn bijvoorbeeld Virtual en Augmented Reality. Bouwbedrijven maken gebruik van VR en AR waardoor belanghebbenden in staat zijn een bouwplaats te bekijken zonder daadwerkelijk aanwezig te zijn.

5. Werken met data
‘The Internet of Things’ stelt een bedrijf in staat om door middel van het analyseren van data efficiënter te werk te gaan. De data zorgen voor nieuwe functionaliteiten voor gebruikers, maar ook voor informatie omtrent het efficiënter onderhouden van gebouwen. Er wordt bijvoorbeeld precies bijgehouden wanneer een onderdeel vervangen moet worden.

6. Robotisering
Door robotisering neemt de vraag naar technisch geschoolde arbeiders toe. Enerzijds nemen de robots werk uit handen maar anderzijds zijn er steeds meer mensen nodig om de robots aan te sturen en toezicht te houden. Het is dus niet zo dat de robots de bouwvakkers van de bouwplaats zullen verdringen. Hierdoor komt een volledig geautomatiseerde bouwplaats steeds meer binnen bereik.
Bronnen: T-Mobile, Bouwend Nederland en ING

Publicatiedatum: 14 maart 2019