Disclaimer

De gegevens met betrekking tot VNOM Project- en Interimmanagement op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de site algemene informatie over VNOM Project- en Interimmanagement te verstrekken. Hoewel V-NOM Project- en Interimmanagement vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie, kan VNOM Project- en Interimmanagement niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. Hoewel VNOM Project- en Interimmanagement ook in het kader van de beveiliging van haar website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven.

Op de internetsite van VNOM Project- en Interimmanagement zijn veel onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, octrooirechten en merkrechten) van VNOM Project- en Interimmanagement (en mogelijk van derde partijen) rusten. De naam VNOM Project- en Interimmanagement is bijvoorbeeld een door VNOM Project- en Interimmanagement geregistreerde merknaam. Verder kunt u hierbij onder andere denken aan foto's, audio, tekeningen, teksten en de grafische vormgeving van de website van VNOM Project- en Interimmanagement. In het licht van het voorgaande gelden de volgende regels voor het gebruik van de website van VNOM Project- en Interimmanagement:

  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VNOM Project- en Interimmanagement niet toegestaan om de merknaam VNOM Project- en Interimmanagement te voeren of om onderdelen van de website www.VNOM.nl elektronisch of op andere wijze te kopiĆ«ren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website van VNOM Project- en Interimmanagement voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik te raadplegen en gebruik te maken van de eventueel daarop aangeboden diensten.
  • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VNOM Project- en Interimmanagement niet toegestaan om een hyperlink naar www.VNOM.nl op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de V-NOM Project- en Interimmanagement site krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.